25. nov, 2015

Skepp ohoj!

Arbete ska man söka.
Pengaströmmen öka?

Fast kanske i längden.
Så ökar inte mängden.

Beror på vem man är.
Frisk eller har besvär.

Vilket arbete man får.
Om själen har fått sår.

För den fattige inget.
Den rike tar svinget.

Många barn lider nöd.
En del blir utan bröd.

Ensam mamma utan.
I samma vatten skutan.

Räknas av görs bidrag.
Bostadsbidrag indrag.

Mången får lite bara.
Ökar gör livets vara.

Till den som är stark.
Stadigt står på mark.

För en del på Jord.
Präst läser sina ord.

Copyright Sari-Sävy Vesanen