26. nov, 2015

Vinterslinga

Du.
Nu.

Är.
Här.

I liv.
Kiv.

Hinna.
Finna.

Rätt.
Sätt.

Lösa.
Fösa.

Dina.
Fina.

Stilar.
Vilar.

Sak.
Vak.

Vara.
Bara.

Själ.
Väl.

Må.
Nå.

Ditt.
Kitt.

Tid.
Lid.

Ej.
Nej.

Lämna.
Rämna.

Kan.
Man.

Då.
Så.

Hinn.
Vinn.

Ära.
Kära.

Vän.
Än.

Lyser.
Myser.

Ljus.
Rus.

Vår.
Får.

God.
Jord.

Copyright Sari-Sävy Vesanen