27. nov, 2015

En nattlig fråga?

Lyckans rosor röda och vita.
Hjärtan i sanden också rita.

Tala om min kärlek till livet.
Som mig en gång blev givet.

Älskar att kunna vara och bliva.
Det jag önskar i håv kunna hiva.

Från havets vatten och ovan den.
Äta och dricka det jag fångat sen.

Säg kära vänner om ni också ser.
Vilka underverk moder Jord ger.

Liv har blivit givet oss i kroppen.
Allt borde ju vara alldeles toppen.

Mörka moln kan samlas så snart.
Även om allt varit klarare än klart.

Kvällen till natten till morgondagen.
Kan bli tydlig eller också en vag en.

Tankarna finns i mitt huvud bara.
Kan inte göra mer än i tid vara.

Hittar inte det jag söker just nu.
Livets gång är mer än här ju.

Somliga går i djupa vatten här.
Medan andra ytliga känslor när.

Jag önskar att allt vore lycka.
Undrar över hur ni vill tycka?

Copyright Sari-Sävy Vesanen