27. nov, 2015

Nattetid!

Stilla stund och i blåst.
I frihet men även måst.

Vill jag vara den jag är.
Inte någon annan här.

Känna mig fri att tycka.
Även få känna lite lycka.

Elaka ord vill jag ej höra.
Sanningen i allt få köra.

Inte veta av lögnerna i ord.
Känna mig trygg i vår Jord.

Om du vill mig baktala bara.
Så kan du inte vän här vara.

Man säger inget man ej vet.
En vänskap är varm och het.

Inte kall och kylig eller oäkta.
Vilja att någon bak rygg fäkta.

Sedan le framför mitt face.
En vän kör inte sådant race.

Ingen vet någons livs vals.
Tango är inte detsamma alls.

Bara den som lever sitt liv vet.
Hur det är att vara ensam get.

Vill man vara en vän är man.
Inte något annat bara sann.

Sakta rinner tiden i timglas ju.
Önskar att så vore här och nu.

Livet går fort och tiden är kort.
Tankar kommer och rusar bort.

Sitter här i tystnadens timma.
Hjärtats kras vill kunna limma.

Natten är här som min vän.
Långt till morgon är det än.

Copyright Sari-Sävy Vesanen