6. dec, 2015

Undring?

Vandrar omkring här.
I ensamhetens sfär.

I Oändlighetens rum.
Blir alldeles helt stum.

Utanför hörs bilarna.
Inget alls för vilarna.

Kan inte glömma.
Ibland vill drömma.

Om kärlekens tid.
Du här var bredvid.

Nu ack är du väck.
Tagit även din säck.

I den hade du lagt.
Alla ord som är sagt.

Inget kvar för mig mer.
Andra du kärleken ger.

Varför?


Copyright Sari-Sävy Vesanen