12. dec, 2015

Utan buller - Nedan duller

Sakta föll regnet. Nattens kyla mötte tiden utanför.
Mörker utan ljus. Flytt hade nog den som är skör.

Tomt på gator. Bilarna stod parkerade utefter väg.
Liten ej alls stor. Vad söker du i mörkret mig säg.

Går ej springer. Sakta utan att visa någon rädsla få.
Vinter inte höst. Blir väl inte snö än därför går det gå.

Livet har levt. Eget liv med mången som ej önskat det.
Tomma kärl. Mager är fattiglappen den rike mycket fet.

Morgon randas. Bäst att sluta färden i nattens timmar.
Sova göra bör. Naturens gilla gång är, fiskarna simmar.

God Natt

Copyright Sari-Sävy Vesanen