20. dec, 2015

Lösa och fösa.

Man kan ha blivit fartblind.
Vänd då inte bara en kind.

Sakta farten, stanna upp.
Finkamma, se under lupp.

Se saken ur en ny vinkel.
Lösningen kan vara enkel.

Ifall inte du själv kan lösa.
Kan kanske till någon fösa.

Så att du får hjälp i saken.
Någon som är lite vaken.

Detta rådet slutar nu här.
Lämna den eller med bär.

Copyright Sari-Sävy Vesanen