29. dec, 2015

Jordresan

Vad ville du veta om livet min kära?
Färdades du hit för att vara och lära?

Månne vi skulle mötas utan hatet.
Allt det där som skapar hela tjatet.

Meningen vad var den i ditt liv här?
När tillvaron du lämnade uppe där.

Skapa kärlek till liv och allt levande.
Söka sanningen i allt samt helande.

Konsten att älska, lära in och sen ut.
Evigt liv det finns utan att allt tar slut.

Tro på dig själv och inte någon annan.
Så drick te eller fixa lite kaffe i kannan.

Copyright Sari-Sävy Vesanen