1. jan, 2016

Kär? Vem? Jag? Va?

Kärlek utanför föll.
Fast jag i dig höll.

Allting bara rasa.
Ack ve och fasa.

Du lyckades smita.
På dig kan inte lita.

Jag eller krama mer.
Gråter jag, ingen ser.

Hur jag ännu så är.
I dig mycket mer kär.

Än du i mig, eller hur.
Liv går i moll och dur.

Men se inte det som.
Jag säger till dig kom.

Å nej, nej, aldrig åter.
Jag dig komma låter.

Lite stolthet har jag.
Kvar i mig ny idag.

Ska jag inte känna.
Tårar slutat bränna.

Var där du är bara.
Jag här skall vara.

Glömma allt nu så.
Åter mitt liv leva få.

Copyright Sari-Sävy Vesanen