3. jan, 2016

Uppgifter

Tro inte att jag har glömt.
Nej, längst inom mig gömt.

Din-min historia jag bara.
Ingen annans alls vara.

I evig tid i all livstid jag.
Bär den med varje dag.

Kan inte glömma din själ.
Min själ älskar dig så väl.

Varför gick du din väg då?
Tid var inte oss givet få.

Vara här med varandra.
Kan inte dig det klandra.

Låt mig få säga dig detta.
I ditt liv vill jag vara etta.

Om man önskar och vill.
Kan man skapa där till.

Så min käraste reskamrat.
Det i tid och liv är hamrat.

Att vi ska bli två igen snart.
Bara allt det andra blir klart.

Copyright Sari-Sävy Vesanen