8. jan, 2016

Havet!

Svart katt skatt jakt.
Inte sakta utan raskt.

Möta faror ibland.
Åka till havsstrand.

I solen lägga sig.
Du följa med mig.

Ingen annan kan bli.
Som du och jag, vi.

Mötas i kärlek bara.
Som för evighet vara.

Copyright Sari-Sävy Vesanen