9. jan, 2016

Vara bara eller?

Musik i moll och dur
I soligt och i ur skur.

Spela dem ofta du.
Bättre och bättre ju.

Tills de tråkiga bliva.
Nya hitta, gamla hiva.

Om inte du själv kan.
Lånar du av en ann.

Hör dem var du vill.
Lyssna på några till.

Dansa eller sitt där.
Jag gör allt det här.

Copyright Sari-Sävy Vesanen