12. jan, 2016

Nya toner

Många tankar i huvud finns.
Så är det för alla livets kvinns.

Inte enkelt att leva och vara.
Mycket att härda här bara.

Elakhet föds i okunskaper.
Livets många skapelser.

Vill inte visa sin orolighet.
Eller att ingenting de vet.

Bry dig inte om de som är.
Inne i sig själva bara här.

Kan inte leva i kärleks spår.
Utan i elakhet alla tider går.

Lämna dem i det som blir.
Det finns ett annat bra lir.

Copyright Sari-Sävy Vesanen