12. jan, 2016

Så och då och nu

Dagen till ära vördnad.
Tidens nyare lekparad.

Sitta spela i spel app.
Inte skriva alls på lapp.

Spänning, mystik och kul.
Hjälte, djur, varierad strul.

Glömma tid och rum helt.
Allt som även känns stelt.

Lika bra vara i en värld.
Också i tryggaste härd.

Många sin själ fångar.
I borttappade gångar.

Får så upp livs gnisten.
Även i nya tids bristen.

Tider förändras ständigt.
Men livet förblir oändligt.

Copyright Sari-Sävy Vesanen