13. jan, 2016

Ljus och ro.

Sakta faller allting på plats.
Bäst att ta allt med ny sats.

Mörker och dimma skingras.
Utav dags ljusets bort tas.

Sorger byts i glädje bara.
Om man hos vänner vara.

Stöd gör mycket för folk.
Att ha en egen bra tolk.

Sanningen söker visa en.
Även bakom falskheten.

Vänner kan vara mycket.
Gapar inte efter stycket.

För sig själva utan delar.
Det onda inom dig helar.

Står där när du illa mår.
Du till dem allt säga får.

Snälla är och inte falska.
Livet bygger inte aska.

Man kan finna ro här.
Även om livet en tär.

Kommer vi att hitta allt.
Även om det ibland kallt.

Lita på din intuition bara.
Hälsningar från din Sara.

Copyright Sari-Sävy Vesanen