14. jan, 2016

Livstid

Vinter kall utanför där.
Även innanför en sfär.

Bygga sitt liv upp få.
Med klarhet föra så.

Att man följer livet.
I sanningen är givet.

Finna mening i tiden.
Uppgiften hitta igen.

Många tror ej alltet.
Osäkra är för saltet.

Känner inte smaken.
För hela livs saken.

Det finns ingenting.
Som inte går i ring.

I atmosfärens cirkel.
Finns tidens cykel.

Som vi alla delar nu.
Även jag, också du.

Copyright Sari-Sävy Vesanen