15. jan, 2016

Vänner eller ej?

Har du gjort något nytt?
Eller bilen igen du bytt?

Sorry, men vill få veta.
Vad skall barnet heta?

Eller har ni ett barn?
Såg hon köpa garn.

Baby, i ljus grön färg.
Pappa är väl du, säg?

Nyfiken är ju jag här.
Hur ni två lever där.

Många gånger sett.
Hur era blickar gett.

Varandra er kärlek.
Alltid jag är så vek.

Du är bäst min vän.
Om du är en vän än?

Om inte mer du är.
Hoppas bra blir där.

Copyright Sari-Sävy Vesanen