16. jan, 2016

Natt saken bara!

Mången år gången.
Ingenting nu fången.

Jag har alls så fått.
Tiden har bara gått.

Men det är mitt liv.
Att leva i detta giv.

Kan inte få glömma.
Enbart vara drömma.

Framtiden får visa.
Ögonblickets lisa.

Tappar stycket bara.
Kanske får jag vara.

Den som är i saken.
Utan att bliva vaken.

Till det som jag är.
Du kanske blir där.

Men någonting finns.
Bara du början minns.

Min käraste jag önskar.
Att du mig sedan älskar.

Så som det var sagt då.
Innan tiden började gå.

Du kan väl komma ihåg.
Himmelen, havets våg.

Solens strålar träffade.
Mig, dig kära älskade.

Slutar här i denna tid.
Liten värld fastän vid.

Copyright Sari-Sävy Vesanen