17. jan, 2016

Sanningen!

Hittar på saker bara.
Låter inte andra vara.

Pratar strunt om allt.
I varmt och även kallt.

Sprider och säger ord.
Enskilt samt i alla hord.

Sådan är ingen vän.
Har du förstått än?

Vill all energi här få.
Jag kan inte gå på tå.

För deras skull i tider.
Ser ej hur andra lider.

Så därför struntar jag.
I deras hårda ords lag.

Inget är sant i det sagda.
Min sanning är den lagda.

Så också din vännen min.
Man enbart ser själen sin.

Ingen annans tankar här.
Så sanningen riktigt är.

Copyright Sari-Sävy Vesanen