19. jan, 2016

Lära sig bara

När livet har stannat.
Krävs något annat.

Av den som är här.
För livet allting lär.

Kunna lära känna dig.
Jag också dig och mig.

För att hitta meningen.
Samt rätta sanningen.

I ditt liv som är lärande.
För själen även närande.

Ingenting är beständigt.
Även om det är oändligt.

Förändras allt hela tiden.
Mången sak genomliden.

Ibland går det sakta mak.
Vägen är krokig och rak.

Se ditt liv i ljusets strålar.
Vägas kan i livets skålar.

Inget är misslyckat alls.
Fast allt är som en vals.

Erfarenhet och lärdom.
Ta det som det liksom.

Copyright Sari-Sävy Vesanen