5. feb, 2016

Sverige.

Vind över hav i norden finns.
Allt eller ingenting jag minns.

Stillheten önskar min själ här.
Orkar inte vara i tidigare sfär.

Många är de som kastar ord.
På andra här och på vår jord.

I vårt kära land ingen mildhet.
Bara många hopp av vildhet.

Tänker på sig själva gör rik.
Inget till fattig alls av kubik.

Synd att allt fallit i glömska.
Soligt på sommar grönska.

Vinter nu till vår blir snart.
Hoppas att mer visar klart.

Bry sig om gäller det bara.
För hela jordens barn skara.

Mildhet, fasthet och regler.
Kärlek, mat och mycket mer.

Hårda ord ej fälla till marken.
Floden fanns förr och arken.

Låt oss be om nåd i nöden.
Ge oss även manna bröden.

Stilla tackar jag för mitt liv.
Hoppas få leva utan ett kiv.

Gör du också det min kära.
Bara om tron dig här bära.

Inget tvång alls finns till det.
Var och en är sin egen smed.

Copyright Sari-Sävy Vesanen